LED | llegenda


Aquí tenim una imatge la qual serveix de llegenda per a entendre quin significat tenen les seqüències de LEDs de colors que emet el drone i els sorolls d'aquest també, és llenguatge utilitzar per a comprendre l'estat del teu drone mentre està volant o en qualsevol altre situació, de manera que sigui entenederora per a tothom.  

Comentaris