El motor elèctric sense escombretes "brushless"

Un motor elèctric de corrent contínua típic consta d’un part fixa, estator, i una part mòbil, rotor. En un motor amb escombretes, les bobines (fil elèctric enrotllat, espires) es troben en el rotor tal i com mostra el dibuix i aquestes es connecten al corrent elèctric a través d’unes escombretes. El canvi de polaritat en les connexions crea uns camps magnètics alternants que per atracció amb el imants exteriors, situats en el estator, impulsen el rotor cap a la següent etapa de connexió i així de manera indefinida.En canvi, en els motor elèctrics sense escombretes “brushless” les bobines es troben en la part fixa i el canvi de polaritat d’aquestes es produeix a través d’un element extern que és el controlador de velocitat, ESC (electronic speed control). La part mòbil consta d’un o més  imants fixes, normalment de neodimi, tal com mostra la figura.En la figura anterior el rotor, part mòbil continua estant a l’interior com en els motors clàssics. En alguns motors (com el 2312e) el rotor és la part exterior i les bobines, fixes, es troben a la part interna conformant l’estator.  Això es pot veure en la imatge següent on es veu un motor “brushless outrunner” (sense escombretes i part mòbil exterior) desmuntat. Els números 4,5 i 6 representen la carcassa i els imants. 7,8,9 i 10 la part fixa interior o estator.
En els motors “brushless” la potència del motor s’indica en KV. Aquest valor ens indica les r.p.m. (voltes per minut) que realitza el motor en ser connectat a 1 volt i sense cap càrrega.
Valors de KV elevats només vol dir que el motor és capaç de girar molt ràpid i hem de tenir en compte que com més ràpid giri menys parell motor (força de gir) tindrem. Per tant, ens cal un motor de ràpida resposta però no massa.
En el vídeo enllaçat teniu una explicació sobre aquest tipus de motors:A continuació es mostren les característiques del motor emprat en el nostre drone, es tracta d’un motor sense escombretes i rotor exterior fabricat per DJI


Comentaris